Nə üçün yer qabığının hər yerində bazalt qata rast gəlinir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Alimlərin fikrinə görə Yerin planetar inkişafının “Ay erası” zamanı ərimiş maqma, hələ yer qabığı formalaşmadığına görə, hər yerdə səthə püskürərək bazalt qatı əmələ gətirmişdir (indi buna oxşar hadisə rift dərələri boyunca baş verir).

Yer qabığının hər iki tipində bazalt qata rast gəlinir. Okean qabıqda bazaltın üzəri çökmə süxur qatı ilə örtülüb materik qabıqda isə bazalt üzərində qalın bəzi yerlərdə (daha doğrusu dağlarda və platformaların qalxan hissələrində) yer səthinə qədər qranit qatla örtülüdür.

0 points