Nə üçün qar yağanda hava isti olur?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Hava soyuq olarkən qar yağır, lakin soyuq olduğundan az hiss olunur. Bunun nədən belə olmasına nəzər salaq. Hər hansı bir maddənin əriməsinə müəyyən miqdar istilik sərf olunur, bu istiliyə də "ərimə istiliyi" deyilir. Bir qram buzun su halına keçməsi üçün 80 kalori istilik lazım gəlir. Əksinə su buz halına keçdiyi zaman bu qədər istilik ayrılır.

Yuxarıdakılardan belə nəticəyə gəlmək olar ki, su buz halına keçirsə bu zaman hər qrama 80 kalori istilik ayrılır və həmin istilik hesabına qar yağarkən hava isti olur.

0 points