Nə üçün biz həmişə ayın bir üzünü görürük?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Bütün səma cismləri kimi Ay da hərəkət edir. Ancaq biz həmişə Ayın bir üzünü görürük bunun səbəbi öz oxu ətrafında cox yavaş fırlanmasıdır. Belə ki, Ay həm öz oxu ətrafında həm də Yer ətrafında təxminən 1 ay müddətində tam bir dövrə vurur. Bu zaman biz ayın ancaq bizə tərəf çevrilmiş üzünü görürük. Ayın yerdən görünən tərəfində Ay dənizləri, yayla və maqma kraterləri görünür.

Ay Günəşdən sonra səmada görünən ən parlaq səma cismidir. Yerdən baxanda Ay parlaq görinsədə əslində onun səthi tutqundur və Ayın parlaq görünməsinə səbəb günəş şüalarını əks etdirməsidir.

0 points