Nə üçün 1960-cı ili "Afrika ili" adlandırırlar?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

XIX əsrin axırlarına qədər Afrika ölkələri xarici müstəmləkəçilər tərəfindən bölüşdürülmüşdü. Afrikanın güclü əhalisini qul kimi satırdılar. Onları çoxunu Latın Amerikasına aparmışdılar. Artıq bütün Çətinliklərə dözə bilməyən xalq üsyan edirdi. Lakin güclü silaha malik olan müstəmləkəçilərə qalib gələ bilmirdilər. XX əsrin əvvəllərində  Afrikada iki müstəqill dövlət var idi. İlk müstəqillik qazanan ölkə Efiopiya olmuşdu.

!960-cı ildə artıq 17 Afrika dövləti öz müstəqilliyinə çatmışdi elə bu səbəbdən də həmin ili "Afrika ili" adlandırmışdılar. Hazırda bütün Afrika ölkələri müstəqillik əldə etmişlər.

0 points