Mirto dənizi haradadır?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Mirto dənizi Egey dənizinin cənub-qərb hissəsi və Aralıq dənizinin bir hissəsinə verilən tarixi addır.

Rəvayətə görə hansısa qadının şərəfinə adlandırılmışdır.

Strabon və Böyük Plininin əsərlərində rast gəlinir. Strabona görə dəniz Suniya burnundan Korinf burnuna qədər uzanır.

Hal-hazırda bu termin aktiv şəkildə istifadə edilmir.

0 points