Mərmər necə yaranır?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Mərmər təmamilə kristallaşmış əhəngdaşından ibarət, iri, orta və xırda dənəli metamorfik süxurdur. Əhəngdaşı yüksək təzyiq və temperatur şəraitinə düşdükdə mərmərə çevrilir.

Mərmər kalsit mineralının digər minerallarla və üzvi maddələrlə birləşməsindən əmələ gəlir. Tərkibindəki maddələrin çoxluğu və azlığı onun keyfiyyətinə və dekorotivliyinə təsir göstərir.

Mərmərin rəngi də onun tərkibindəki mineral və üzvi birləşmələrdən asılıdır. Ən tünd rəng qara və zolaqlı mərmər sayılır.

0 points