Matterhorn zirvəsi hansı dağ sistemindədir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Hündürlüyü 4478 metr olan Matterhom dağı Qərbi Alp dağlarında İsveçrə və İtaliya sərhəddində yerləşir. Dağ çox möhtəşəm bir formaya malikdir.

Dağın görünüşü dördbucaqlı piramidanı xatırladır. Dağı fəth etmək o qədər də asan olmamışdır.

İlk dəfə zirvəni fəth etmək 1865-ci ilin 14 iyulunda mümkün olmuşdur. Çox məhşur olan Matterhom dağına qalxa bilmək üçün hər il minlərlə adam bura gəlir. 1981-2011-ci illər arasında 223 alpinist həlak olmuşdur.

0 points