Maşınqayırma sənayesi haqqında nə bilirsiniz?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Maşınqayırma - sənayenin maşın, avadanlıqlar, istehsal vasitələri istehsal edən sahəsidir. Maşınqayırma sənayesi 3 qrupa ayrılır: əməktutumlu, materialtutumlu, elmtutumlu.

Bunlar da öz növbəsində aşağıdakı yarımqruplara bölünür:

1. Ağır maşınqayırma

2. Ümumi maşınqayırma

3. Orta maşınqayırma

4. Dəqiq maşınqayırma

5. Metal hissələrinin hazırlanması

6. Maşın və avadanlıqların təmiri.

0 points