Mançestr şəhəri haqqında nə bilirsiniz?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Sənaye inqilabının mərkəzlərindən biri olan Mançestr şəhəri Böyük Britaniyanın şəhərləri içərisində 9-cu yerdə durur. Mançestr şəhəri ölkənin iri mədəniyyət, sənaye, maliyyə, ticarət, nəqliyyat mərkəzlərindən biridir.

Şəhərdə maşınqayırma, kimya, toxuculuq, kağız istehsalı sahələri yaxşı inkişaf etmişdir. Mançestr şəhərində iki böyük liman fəaliyyət göstərir.

Mançestrdə olan ali məkdəblər içərisində ən məşhuru Mançesr Universitetidir. Universitetin indiki və keçmiş tələbələri və əməkdaşları içərisində 25 nəfər Nobel mükafatına  layiq görülmüşdür.

0 points