Mağara sütunları necə yaranır?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Mağaraların tavanından aşağıya doğru sallanan süxur yığını olan stalaktidlər (mağaranın tavanından sallanan süxur yığınları) və onun əks istiqamətində mağaranın döşəməsindən yuxarıya doğru inkişaf edən stalakmidlər (döşəmədən yuxarıya doğru inkişaf edən süxur toplantıları) müəyyən bir dövrdən (bu dövr cox uzun illər davam edə bilər, çünki onların inkişafı zəif olur) sonra bir-biri ilə birləşərək mağara sütunlarını əmələ gətirirlər.

Müxtəlif oksidlərin iştirak etməsindən müxtəlif rənglərə çalan bu mənzərə olduqca gözəl olur.

0 points