Ləpələnmə nədir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Ləpələnmə suyun sahilə doğru hərəkəti nəticəsində yaranır. Su sahil yaxınlığında irəliləmə hərəkəti, sahildən bir qədər aralıda isə rəqsi hərəkət edir.

Bunu yoxlamaq üçün ağzı bağlı şüşə butulkanı suya atsaq ləpə şüşəyə doğru hərəkət edər və onu yalına qədər qaldırar və yoluna davam edərək uzaqlaşır şüşə isə öz yerində qalır. O biri ləpə gəldikdə şüşə yenidən enib qalxır. Bu qayda ilə şüşə öz yerində qalaraq qalxıb enir.

Nə qədər su kütləsi çox olarsa ləpə də bir o qədər böyük olar, yəni ləpə küləkdən başqa suyun çox və az olmasından da asılıdır.

0 points