Krak de Şevalye qalası harada yerləşir?

Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Krak de Şevalye Suriya ərazisində yerləşən səlibçilərə məxsus qaladır.

Qalanın ilk adı kürdlərin qalası mənasını verən “Hisn əl Akrad” olmuşdur.

Səlibçilər və müsəlmanlar arasındakı müharibələrdə hər iki tərəfin qalanı ələ keçirməsi ilə müxtəlif adlarla adlandırılmışdır. Qala YUNESKO-nun dünya irsinə daxil edilmişdir. Qorunmasına baxmayaraq qala 1914-cü ildə vətəndaş müharibəsi zamanı terroristlər tərəfindən yerlə yeskan edilmişdir.

0 points