Kəpənəyin ömrü nə qədərdir?

Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Kəpənəyin ömrü növünə görə dəyişir. Kəpənəklərin ovlandıqları üçün daha az yaşayırlar. Elmi araşdırmalara görə ovlandıqlarınıda nəzərə alsaq təqribən 2 ilə 14 gün arası yaşaya bilirlər. Ancaq maksimum yaşama vaxtları bəzi kəpənəklərdə 4 gündən 10-11 aya kimi dəyişə bilir. Dişi kəpənək ekəkdən daha çox yaşayır. 1 ildən daha artıq yaşayan yetkin kəpənək yoxdur. Yazdığımız zamanlara tırtıl və barama dövürləri daxil deyil. Bəzi növlərində erkək fərd çütləşmədən sonra ölür.

Kəpənəklər (Rhopalocera) pulcuqqanadlılar dəstəsinə aiddir. Ölçüləri növlərinə görə dəyişir. Qanadları müxtəlif pulcuqlarla örtülüdür. Yetkin fərddə ağız sorucu, tırtılda isə gəmirici ağızdır. Əsasən çiçək nektarı ilə qidlanırlar. Gözləri fasetlidir. Yumurtalarının böyüklüyü və rəngi növünə görə fərqlidir.

0 points
Sənubər Əliyeva answered

1

0 points