Keltlər harada yaşayırlar?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Keltlər Qərbi və Mərkəzi Avropada yaşayan və hind-avropa dil ailəsinə mənsub olan xalqlardır. Onlar Şimali İtaliya, Qalliya (Fransa, İtaliyanın Şimalı, İsveçrənin qərbi, Belçika, Hollandiyanın bəzi hissələri və Almaniyanın Reyn çayının qərb sahilləri). Britaniya, İspaniya, İrlandiyada yaşayan çoxsaylı tayfalar aiddir.

Yunanlar onları “keltlər“, Romalılar “qallar“ adlandırırdılar. Kiçik Asiyada yaşayan keltləri isə “qalatlar“ adlandırırdılar.

0 points