İtaliyanın şimalı və cənubu arasındakı iqtisadi fərqlər nədir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

İtaliya dünyanın ən güclü 20 iqtisadiyyatı sırasında olan İnkişaf etmiş Ölkədir. Ölkə iqtisadi olaraq iki zonaya ayrılmış kimi görünür, Şimal və Cənub.

Ölkənin şimalı inkişaf etmiş sənayeyə və beynəlxalq arenada tanınan köklü, zəngin, böyük şirkətlərə sahibdir.

Ölkənin cənubu dövlət dəstəyi ilə təmin edilən kənd təsərrüfatı və kiçik sənaye hakimdir.

Şimalda əhali sıxlığı Cənubda əhali artımı daha çoxdur.

0 points