İsveçrənin iqtisadi inkişafına səbəb nədir?


Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Qərbi Avropa ölkələri içərisində xüsusi yeri olan İsveçrə dünyanın ən yaxşı inkişaf etmiş 10 ölkəsinin içərisindədir.

Ölkənin iqtisadi inkişafına səbəb güclü iqtisadiyyatının olması, simali və cənubi Avropa arasında yerləşməsi ilə əlaqədar, şimala və cənuba gedən yolların buradan keçməsi, dünyaca məşhur “Nestle",”Novartis”və s. kimi şirkətlərin olması, güclü əlvan metallurgiyası, saat istehsalı, yuvelir məmulatlar, çox inkişaf etmiş bank sistemi (bu sahədə ABŞ,Yaponiya və Almaniyadan sonra 4-cü yerdədir) olmuşdur.

0 points