İnhraf bucağı nədir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Yer orbit müstəvisinə meylli olduğundan Yerin coğrafi qütbləri ilə maqnit qütbləri üst-üstə düşmür. Coğrafi qütblərdən coğrafi meridianlar, maqnit qütblərindən isə maqnit meridianları keçdiyinə görə bu iki meridian arasında müəyyən bucaq əmələ gəlir ki, buna da inhraf bucağı deyilir.

Inhraf bucağı şərqi və qərbi ola bilir. Böyüklüyü Yer qabığının hər yeri üçün eyni deyildir. Azərbaycanda şərqi olub 5 dərəcəyə bərabərdir. Eyni inhraf bucağına malik əraziləri birləşdirən xəttə izoqon deyilir. 

0 points