İll çayı hansı çayın qoludur?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Avstriya ərazisindən axan, üç alp buzlağı ilə qidalanan ill çayı Reyn çayının sağ qolunu təşkil edir. 

İll çayının uzunluğu 72 km-ə bərabər olub, üzərində bir neçə sueklektrik stansiyası tikilib. İll çayı başlanğıcını Silvretta dağ silsiləsindən götürür. Əsas qolu Zamina çayıdır. Çayın adı kelt sözü olan ilara sözündən götürülüb mənası "tələsən" deməkdir.

İll çayı üç alp buzlağından qidalanır. İll çayı şimal istiqamətində axaraq Reyn çayını qidalandırır.

0 points