Hidrosferin hansı hissəsində su daha tez təzələnir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Təbiətdə daima suyun təzələnməsi baş verir. Bu proses su dövranı vasitəsi ilə həyata keçirilir. Su dövranının bir neçə növü var. Bunlara suyun böyük dövranı, suyun kiçik dövranı, materikdaxili dövran aiddir.  

Təbiətdə suyun təzələnməsi atmosferdə baş verir. Belə ki, atmosferdə olan su təxminən 8-10-gün ərzində yenisi ilə əvəz olunur. Çaylarda suyun təzələnməsinə bir qədər çox 17-19 gün vaxt sərf edilir. Axarlı göllərdə bu rəqəm 15-17 il axarsız göllərdə isə 50-100 il vaxt lzım gəlir. Dərinlik yeraltı sularının təzələnməsinə 10 000 il, qrund sularına isə100-200 il vaxt lazım gəlir. Antarktidada olan buzlaqlar üçün bu rəqəm 20 000 il, okeanlarda isə 3 200 ilə bərabərdir.

0 points