Havay adaları hansı divergent sərhəddə yaranmışdır?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Divergent sərhədlər okean üstlü lirosfer tavalarında  orta okean sıra dağlarının oxu boyunca uzanan rift dərələri boyunca yaranır. Orta Atlantik sıra dağları, Şərqi Sakit okean qalxması və s. bu yolla yaranmışlar. Materik üstlü tavalarda bu sərhəd sınma zonalarına uyğun gəlir, məsələn Böyük Afrika sınma zonası.

Havay adaları Sərqi Sakit okean divergent sərhəddində yaranmışdır. Sakit okeanın şimal qərbə hərəkəti nəticəsində orada yaranmış çat böyüyərək yüksək miqdarda maqmanın səthə çıxmasına və vulkanik adaların yaranmasına səbəb olur. Adaların hərəkət istiqaməti də çatın hərəkət istiqaməti ilə eyni olub şimal qərbə yönəlir.

0 points