Günəş sönə bilərmi?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Kainat və oradakı bütün səma cismlərinin qalaktikaların, ulduzların , planetlərin yaranması haqqında olan kosmoqonik fərziyyələrə görə bütün kainat tozdan yaranır və toza da çevrilərək yenilərinin yaranmasına səbəb olur. Bundan belə qənaətə gəlmək olur ki, Günəş də ulduz olaraq yaranmış olduğu kimi məhv olub kainatdakı qaz toz dumanlıqlarına çevrilə bilər.

Lakin bunun baş verməsinə milyardlarla illər lazım gəldiyinə görə və insan ömrünün maksimal 90-100 il olduğunu nəzərə alsaq tam əminliklə deyə bilərik ki, Günəş sönməyəcək.

0 points