Gizə ehramlarının nə kimi möcüzələri var?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Gizə ehramlarının eramızdan əvvəl XXX əcrdə tikildiyi güman edilir. Dünyanın ən böyük ehramları olan Gizə ehramlarının necə tikilməsi hələ də sirr olaraq qalır. Gizə ehramlarından yalnız firon Xeposun oğlu Xefren üçün tikdirdiyi ehrama giriş mümkündür.

1. Ehram kimin adına tikilmişdirsə həmin adamın doğum və olüm günlərində onun mumyasının olduğu otağa günəş şüası düşür.

2. Ehramların içərisinə çirkli suyu qoyduqda bir neçə günə o təmizlənir və beş həftə qalmış sudan üz lasyonu kimi istifadə etmək mümkündür.

3. Ehramların içərisinə qoyulmuş süd bir neçə gün xarab olmur.

4. Bitkilərin ehram içərisində daha tez inkişaf etdiyi müşhidə olunur.

5. Zibilqabına atılan yemək bir neçə günə ”mumyalaşır“ və ətrafa heç bir iy vermir.

6. Ehramın içərisində olan otaqlara girmək mümkün olmur, girənlər isə geri gayıtmır.

0 points