Gənələri dəridən necə təmizləmək olar?

Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Gənələr güclü dişləri vasitəsiylə canlının dərisinə yapışan həşəratdır. Yapışdıqları yerdən qan soraraq yaşayırlar.

Gənələri yapışdığı yerdən ayırmaq çox çətindir. Canlının dərisinə o qədər möhkəm yapışır ki, bunu birbaşa çıxarmaq mümkün olmur. Bu səbəbdən ancaq müəyyən yandırıcı maddələrlə təsir etdirdikdə bir müddətlikdə olsa dəridən ayrlır.

İlk olaraq istilik bu prosesi etmək üçün ən yaxşı yollardan biridir, bundan başqa spirt vəya başqa kimyəvi maddələrdəndə istifadə etməklə eyni effekti almaq mümkün olur.

Gənə-tünd qırmızı və ya qəhvəyi yastı oval 8 ayaqlı bir parazitdir. Məməlilərin, quşların və sürünənlərin qanını əmərək yaşayır. Bir çox virusları yaya bilirlər.

0 points