Firn buzu nədir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağdığı zaman quru olur və külək onu sovuraraq başqa yerlərə aparır və nisbətən çökək yerlərdə toplayır. Bu qar gündüzlər əriyir və gecələr yenidən donur. Ərimiş kütlənin bir hissəsi yığılmış qar kütləsinin içərisinə süzülərək oradakı qar dənələrini bürüyərək donur. Yeni yağan qar da həmin mərhələni keçir və tədricən aşağıda qalan buzun sıxlığı artır. Belə dəyişmə nəticəsində toplanan buz kütləsinə firn buzu deyilir.

Firn buzu da tədricən dəyişikliklərə məruz qalaraq sıxlaşır və əvvəlcə ağ firn buzuna, sonra isə tədricən gözəl göy rəngli təmiz şəffaf qletçer buzuna çevrilir.

0 points