Fındığın vətəni haradır və istehsalına görə hansı ölkə öndə gerir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Fındıq təbii olaraq 30-40 dərıcəlik paralellər arasında, Qərbi Asiya, Avropa və Amerikada yetişir. Türk alimi Mustafa Dumaya görə hazırda yetişdirilən mədəni fındığın vətəni Anadolu sayılır. Burada fındıq cənubi Avropa olkələrinə və digər ərazilərə yayılmışdır. Fınıq sözünün mənşəyi "pontik " sözündən götürülüb (Antik dövrdə Qara dəniz "Pont Exinus "adlandırılırdı). Herodotun yazılarında da fındıq haqqında məlumata rast gəlinir. O, Azov dənizi sahllərində yaşayan İskit qəbiləsinin sərt qabıqlı "pontikum" adlanan meyvə ilə gidalandıqlarını qeyd etmişdir.

Azərbaycanda fındıq təbii yolla ən çox Zaqatala rayonu ərazisində dağətəyi zonada bitir. Respublikamız fındıq istehsalına görə dünyada 4-cü yerdə durur. Dünyada istehsal olunan fındığın 70%-də çoxunu Türkiyə istehsal edir.

0 points