Essekibo çayı hansı ölkədədir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Essekibo çayı Cənubi Amerika materikində Qayana ərazisində yerləşir. Cayın uzunluğu 1000 m-ə bərabərdir.

Ölkənin cənubunda Akaray silsiləsində yerləşən bu çayın ətrafı rütubətli meşələr və savannalarla örtülüdür. Çay Atlantik okeanına tökülür və mənsəbdə 20 km enində içərisində çoxlu sayda adalar olan estuari əmələ gətirir. Kuyuni və Mazaruni çayları da bu estuariyə tökülür.

Venesuela hökuməti Essekibo çayının sol sahilini (bu ərazi Qayana ərazisinin təxminən 60%-ni təşkil edir) özününkü hesab edir və Venesuelanın Qayana-Essekibo ştatı sayır.

0 points