Esbyerq şəhəri hansı ölkədədir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Danimarkanın ən mühüm liman və nəqliyyat şəbəkəsi olan Esbyerq şəhəri Yutlandiya yarımadasının qərb sahilində yerləşir.

Esberq şəhərinin iqlimi mülayim dəniz iqlimi olub qış yumşaq yay sərin olması ilə səciyyələnir.

Əvvəllər Esbyerq şəhəri Danimarkanın əsas balıqçılıq limanı idi. Hazırda balıqçılıq sənayesi şəhər iqtisadiyyatının aparıcı sahəsidir. Bundan əlavə şəhərdə avtomobil və gəmiqayırma müəssisələri, yeyinti sənayesi, neft sənayesi müəssisələri və balıq emalı müəssisələri fəaliyyət göstərir.

0 points