Eol relyef formaları nəyin təsirindən yaranır?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Küləyin relyefdə gördüyü iş eol adlanır. Bu ad yunan mifalogiyasında külək allahının adından götürülmüşdür.

İqlimi quraq olan ərazilərdə, xüsusilə də səhralarda külək kiçik ölçülü (qum, gil və daha kiçik ölçüdə olurlar) süxurları diyirləyərək bir yerdən başqa yerə aparır və ya gətirib toplayır. Bunun nəticəsində müxtəlif felyef formaları yaranır: barxanlar, dyunlar, qum tirələri, qum təpələri, eol mizləri, eol sütunları, eol mağaraları, yarğanlar belə relyef formalarına misal göstərilə bilər.

0 points