Əfqanıstan haqqında nə bilirsiniz?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Əfqanıstan İslam Respublikası adlanan bu dövlət Asiya qitəsində yerləşir. Qərbdən şərqə gedən yolların kəsişmə nöqtəsində yerləşdiyinə görə daima xarici basqınlara məruz qalıb. Kabul həm paytaxtı həm də ən böyük şəhəridir. Əfqanıstan dünyanın ən kasıb ölkələrinin içərisindədir. Çoxmillətli ölkə olmasına baxmayaraq heç bir xalq əksəriyyəti təşkil etmir.

Əhalinin əksəriyyəti islam dininin müxtəlif təriqətlərinə sitayiş edirlər. İqtisadiyyatı çox zəifdir. Dünyanın ən kasıb ölkələri sırasındadır. İxracatında xaşxaş, meyvə və fındıq, əl işi xalçaları, yun, pambıq, dəri, qiymətli daşlar əsas yer tutur.

0 points