Dünynın ən rütubətli materiki hansıdır?

Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Dünynın ən rütubətli materiki Cənubi Amerikadır. Ərazisinin böyük bir hissəsində illik yağıntının miqdarı 1000mm-dən çoxdur. Hansı səbəblər materikin ən rütubətli olmasına təsir etməsinə gəldikdə isə onlar aşağıdakılardır:

Çox geniş hissəsi ekvatorial və subekvatorial iqlim qurşağına düşür. Şimal və cənub passatları Atlantik okeanı üzərindən buraya çoxlu miqdarda rütubət gətirir və materikin şərqi düzənlik olduğuna görə rütubət geniş əraziyə payanır. And dağlarının cənub qurtaracağında da yağıntı çox düşür.

0 points