Dünyada ən böyük təbii kompleks haradır?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Təbii kompleks təbii komponentlərin qarşılıqlı  təsiri nəticəsində yaranan və qonşu komplekslərdən kəskin fərqlənən təbii sistemdir. Əgər bu sistemin komponentlərindən biri dəyişərsə bu sistemin təmamilə dəyişməsinə və yeni bir sistemin yaranmasına səbəb ola bilər.

Yuxarıdakıları nəzərə alaraq deyə bilərik ki,Yer kürəsi digər planetlərdən bütün göstəricilərinə görə fərqləndiyindən ayrıca bir təbii sistem olub, coğrafi təbəqə daxilində ən böyük təbii ərazi kompleksi sayılır. Yəni ən böyük ərazi kompleksi yer kürəsinin özüdür.

0 points