Dnestr çayı hansı hövzəyə aiddir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Atlantik okeanı hövzəsinə aid olan Dnestr çayı Şərqi Avropada Ukrayna və Moldova ərazisində şimal qərbdən cənub qərb istiqamətində axaraq Qara dənizə tökülür. Çayın uzunluğu 1352 kilometrə bərabərdir. Mənbəyini Karpat dağlarından götürən Dnestr çayı yuxarı axarında dar dərələrlə axır. Çay əsasən qar və yağış suları ilə qidalanır. Çaydan təsərrüfatda geniş istifadə edilir. Skif- Sarmat dilindən təcümədə "sərhədd çayı" deməkdir. 

Dnestr çayının qolları Reul, İkel, Bıt, Kamenka və Biloçi və s. çaylardır. Dnestr çayı uzunluğu 40 kilometr olan Dnestr körfəzinə tökülür.

0 points