Dəniz ulduzu nədir?

Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Dəniz ulduzlarının regenerasiya qabilliyəti yaxşı inkişaf etmişdir. Qollar qopduqca yerinə yenisi əmələ qəlir. Qopmuş qoldan yeni bir dəniz ulduzuda əmələ gələ bilər.

Dəniz ulduzu (latınca Asteroidea-ulduz) - Dərisi tikanlılar tipinin onurğasız heyvanlar sinifindəndir.

Dəniz ulduzlarının beyni yoxdur. 5 qolu vardır və bu qollarda ovunu tutmaq üçün çox güclü inkişaf edib. Bu qolların altında yüzlərcə əmici ayaqcıqlar vardır. Dəniz ulduzlarının 1600-ə qədər növü vardır. Dəniz sahilindən 6000 metr dərinliyə qədər yaşayırlar.

Dəniz ulduzunun ovu uda biləcəyindən böyük olduğu təqdirdə mədəsi ağzından çıxır. Ov xarici mühitdə mədədə həzm olunur daha sonra mədə ağızdan geri qayıdır.

0 points