Dəmyə əkinçiliyi harada mümkündür?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Qədim dövrlərdə indiki texnika və texnalogiyanın olmadığı bir zamanda əkinçilik ancaq yağış və torpağın nəmliyi hesabına aparılırdı. Bundan ən çox quraq ərazilər əziyyət çəkirdi. Süni suvarma olmadan yağış və torpağın öz nəmliyi hesabına olan əkinçilik dəmyə əkinçiliyi adlanır. İndi kanalların şəkilməsi sayəsində bu əkinçilik növü ancaq alçaq dağlıq və dağədəyi ərazilərdə mümkündür.

Bu əkinçilik növü əsasən Azərbaycanda, Əfqanıstanda, Çində, Hindistanda, Orta Asiya ölkələrində, Sudanda,Türkiyədə, İranda yayılıb.

0 points