Dağlar hündürlüyünə görə necə qruplaşdırılır?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Dağlar müxtəlif əlamətlərinə görə bir-birindən fərqlənirlər. Hündürlüyünə görə dağlar 3 qrupa bölünürlər. Alçaq dağlar, orta hündürlüklü dağlar, hündür dağlar. Alçaq dağlar hündürlüyü 1000 metrə qədər olan dağlardır. Bu dağlara şimali Ural dağlarını, Qobustan dağlarını, Pennin dağlarını, Qazaxıstan xırda təpəliyini misal göstərmək olar.

Orta dağlar hündürlüyü 1000 metrdəndən 2000 metrə qədər olan dağlardır. Bu dağlar Ural dağları, Böyük suayırıcı dağlar, Appalaç dağlarıdır.

Hündür dağlar hündürlüyü 2000 metrdən çox olan dağlar hesab olunur. Bunlar Himalay, And, Alp, Qafqaz, Kunlun və başqalarıdır.

0 points
Fatimə Mehdizadə answered

3 qrupa

0 points