Coğrafi uzunluq nədir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Başlanğıc meridianla (Beynəlxalq razılaşmaya görə başlanğıc meridian Londonun Qrinviç rəssədxanasından keçən meridian hesab edilir) verilən meridian arasında qalan paralel qövsünün uzunluğuna bərabər olub 0-la 180 dərəcə arasında dəyişə bilir. Qrinviçdən şərqə şərq uzunluğu, qərbə isə qərb uzunluğu hesab edilir.

Coğrafi uzunluq Qrinviç meridianı üzərində 0 və ondan şərqə və yaxud qərbə getdikcə daha böyük qiymət alır. Yəni, məntəqə 0 meridianından nə qədər uzaqda olarsa bir o qədər böyük qiymət almış olur. Məsələn London 0 meridianı üzərində yerləşdiyindən coğrafi uzunluğu 0 olur, Bakı şəhəri 0 meridianından 50 dərəcə şərqdə yerləşdiyi üçün onun coğrafi uzunluğu 50 şərq uzunluğu olur və s. 

Coğrafi uzunluğa görə məntəqələr arasında olan məsafəni, məntəqənin yerli və qurşaq vaxtını hesablaya bilərik.

0 points