Coğrafi əmək bölgüsü nədir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Biz bilirik k, bütün məhsulların eyni bir ərazidə istehsalı mümkün deyil. Buna təbii ehtiyatlar, təbii şərait, tarixən bu məhsulun istehsalı üçün yaranmış olan təsərrüfat sahələrinin olması və təsərrüfat sahələrinin yerləşməsi təsir edir. Bu da istehsal sahələrində əmək bölgüsünə gətirib çıxarır. Yəni, Coğrafi əmək bölgüsü ayrı-ayrı ölkələrin müəyyən məhsul istehsalı üzrə ixtisaslaşması deməkdir.

Coğrafi əmək bölgüsü daha geniş mənada Beynəlxalq Coğrafi Əmək bölgüsüdür

0 points