Cənubi Afrikanın inkişaf etmiş ölkə olmasının səbəbi nədir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Cənubi Afrika Respublikası yeganə Afrika dövlətidir ki, inkişaf etmiş ölkələr sırasına daxildir.

Ölkədə əsasən xammal və qismən hazır sənaye məhsulları ixrac edilir. İnkişaf etməsinin səbəbi təbii resursların çox olması, Avropa və Amerikadan Asiyaya gedən yolların buradan keçməsi, maliyyə sisteminin yaxşı işləməsi olmuşdur.

Elə bu səbəblərdən də Cənubi Afrika dünyanın mühüm neft, kömür, almaz, qızıl, platin, kimya sənayesi məhsulları və s.-yə ixracatçısına çevrilmişdir.

0 points