Butan hansı materikdə yerləşir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Cənubi Asiya regionuna daxil olan Butan Krallığı Hindistanla Çin arasında yerləşir. Butan dağlıq ölkə olub ərazisinin 50%-i 3000m-dən yüksəkdə yerləşir. 20% ərazi buzlaqlarla örtülüdür. Ərazidə tez-tez zəlzələ olur. Sıx çay şəbəkəsi hidroenergetikanın inkişafına kömək edir. 

Təbii ehtiyalarla yaxşı təmin olunub. İqlimi hündürlükdən asılı olaraq dəyişir. Butanın paytaxtı Tximpxu şəhəridir. Butanın iqtisadiyyatı meşə sənayesi, kənd təsərrüfatı, turizm və poçt markalarının satışından ibarətdir.

0 points