Boz torpaqlar necə yaranır?

Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Arid iqlim şəraitində (adətən səhra və yarımsəhralarda) bitki örtüyü olmur və ya, çox zəif inkişaf edir. Belə yerlərdə açıq boz və boz torpaqlar inkişaf edir.

Boz torpaqlar əsasən yarımsəhra zonaları üçün xarakterik sayılır.

Boz torpaqlarda çürüntünün miqdarı 1-1.5%-ə bərabər olur. Kalsium karbonatla zəngin olan bu torpaqlar çox məhsuldardır. Buna səbəb yağıntının az olması nəticəsində duzların yuyulmamasıdır. Bu tip torpaqlar çox suvarıldıqda şoranlıqların yaranmasına səbəb olurlar. 

Azərbaycan ərazisində bu torpaqlara düzən ərazilərdə rast gəlinir. Suvarma şəraitində pambıq, meyvə tərəvəz, taxıl kimi bitkilərin əkilməsi və qış otlaqları kimi istifadə olunur.

0 points