Boşnaklar kimlərdir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Boşnaklar Bosniya və hersoqovinada yaşayaş slavyandilli xalqlar olub islam dininə sitayiş edirlər.

1970-ci illərdə “ boşnak”  termini ilə yanaşı “müsəlman slavyanlar“  terminindən də istifadə edilirdi. Bu xalq üçün bosniyalı ifadəsi də  uyğun gəlmir, çünki boşnaklara təkçə bosniyada yaşayanlar deyil digər ölkələrdə yaşayan boşnaklar da daxil edilir. 1.9 mln boşnak Bosniya və Hersoqovinada və bundan əlavə Almaniyada, Serbiyada, ABŞ-da, Türkiyədə və başa ölkələrdə yaşayırlar.

Dilləri serb xorvat dillərinin qarışığından ibarətdir.

0 points