Bişkek şəhəri hansı dövlətin paytaxtıdır?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Qırğızıstan Respublikasının paytaxtı olan Bişkek şəhəri Tyan-Şan dağlarının mərkəzi hissəsində, Qırğız silsiləsinin 700-900 m hündürlüyündə Çu çayının dərəsində yerləşir. Bişkek həm də ölkənin iqtisadi mərkəzi hesab olunur. Şəhərin yaxınlığında “Bişkek“ Azad İqtisadi zonası fəaliyyət göstərir.

Şəhərdə inkişaf edən əsas iqtisadi sahələr maşınqayırma, metalemalı, yüngül və yeyinti sənayesi, energetika sənayesi və sairədir.

0 points