Beyin axını nədir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Bu termin ilk dəfə 1962-ci ildən sonra Böyük Britaniyadan alim, texnik və mühəndislərin ABŞ-a köçməsi zamanı işlədilmişdir. ”Beyin axını“ prosessinin mahiyyəti öz ölkəsində normal yaşamaq üçün şərait qura bilmyən yüksək ixtisaslı mütəxəssisin daha yaxşı təminatlı başqa ölkəyə köçüb getməsidir. Bu prosesin mənfi və müsbət tərəfləri nədən ibartdir? Mənfi cəhəti ”Beyin axını “ emiqrasiya edən ölkələr intellekt potensialını təmamilə itirər ki, bu da özlüyündə sosial-iqtisadi səviyyənin aşağı düşməsinə və və ümumiyyətlə həyat səviyyəsinin aşağı düşməsinə səbəb olur.

Müsbət cəhəti isə ”ağıllı beyinlərin“ toplanmış olduğu olkələrdə olan iri transmilli şirkətlərin elmi kəşfləri bütün dünyada tətbiq olunaraq, bütün ölkələrin bundan bəhrələnməsinə şərit yaradır.

0 points