Banqladeş haqqında nə bilirsiniz?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Dünyanın ən kasıb ölkələrindən biri olan Banqladeş Xalq Respublikası Cənubi Asiya regionunda Benqal körfəzinin sahilində yerləşir. Burada qədimdən sivlizasiya mövcud olsa da ölkə daima başqa dövlətlərin müstəmləkəsi olmuşdur.

XVII əsrdən ərəblər əraziyə nəzaarət etmişlər. Bu, regionda islamın yayılmasına səbəb olmuşdur. XVI əsrdə ərazi Monqol İmperiyasının nəzarətinə keçmişdir. XVIII əsrdən Banqladeş ərazisi Cənubi asiya ilə birlikdə bütövlüklə ingilislərin hakimiyyəti altında olmuşdur. 1971-ci ildən ölkə tam müstəqil dövlət kimi fəaliyyət göstərir. Paytaxtı Dəkkə şəhəridir. İqtisadiyyatı əsasən kənd təsərrüfatından ibarətdir.

0 points