Baltik dənizi hansı okean hövzəsinə aiddir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Atlantik okeanı hövzəsinə aid olan Baltik dənizi daxili dənizlər qrupuna aid olub Avropada yerləşir.

Baltik dənizinin shəsi 415km²-dir, maksimal dərinliyi 470km olub 1.8 mld il bundan qabaq yaranmışdır. Dəniz 9 ölkənin sahillərini yuyur.

Ən böyük körfəzləri: Botnik, Fin, Riqa və Kurşsk.

Böyük adaları:Qotland, Eland, Bornholm, Volın və s.

Dənizin nəqliyyat əhəmiyyəti böyükdür və bu da sahil ölkələrin iqtisadiyyatına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir.

0 points