Balinaların ömrü neçə ildir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Balinalar davamlı suda yaşayan məməli heyvanlardır. Bütün məməli heyvanlar kimi ağciyər ilə tənəffüs edir. Finval 100 il, göy balina 90 il, Kaşalot isə 36 il yaşayır.

Heyvanlar aləminin ən nəhəng heyvanı göy balinadır. Uzunluğu 33.8 metr, kütləsi 160 tondur. Göy balinanın dili 10 ton, ürəyi 600-700 kiloqramdır. Bağıraqlarının uzunluğu 4 km-dir. Saatda 30-40 km sürətlə üzür. Gündəlik qidası 2-4 tondur. Yeni doğulmuş balinın çəkisi 5 tondur. Su heyvanlar ilə əsasəndə, xərçənglər ilə qidalanırlar.

Kaşalot adlanan balina isə dişli balinalara aiddir. Uzunluğu 15-20 metr, çəkisi 40-50 tona bərabərdir. Molyuskalar ilə qidalanırlar. 

Finval adlanan balina zolaqlı balinalara aiddir. Ölçüsünə görə dünyada ən böyük ikinci heyvandır. Finval ilə göy balinanın təbiətdə hibridləri mövcuddur.

0 points