Azərbaycanla Türkiyə arasında saat fərqi nə qədərdir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Ölkələr arasında saat fərqini əsasən qurşaq vaxtına görə müəyyən edirlər. Qurşaq vaxtını müəyyən etmək üçün aşağıdakı əməliyyatı edirlər. Yer öz oxu ətrafında 360 dərəcəni 24 saat müddətində döndüyünə görə, 360 : 24=15 yəni yer 1 saat ərzində 15 dərəcə dönür. Yer üzərində 15 dərəcədən bir bir saat qurşağı ayrılır və qurşağın başlanğıcı o meridianından götürülür. Buna görə Türkiyə 2-ci saat qurşağında, Azərbaycan isə 3-cü saat qurşağında yerləşir və onlar arasında 1 saat qurşaq vaxtı fərqi olur. 

0 points