Aysorlar vəya assuriyalılar kimlərdir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Əsasən yaxın şərqdə İraq və Suriya ərazisində yaşayan xalqlardır. Onların sayı çox az qalıb əsasən asoru dilində danışırlar. Azərbaycan Respublikası ərazisində etnik qrup şəklində Zaqatala rayonunda yaşayırlar.

5000 illik tarixə malik bu xalqlar Mesapotamiyadan dünyanın başqa yerlərinə yayılmışlar.

Bu xalqlar İraqda assur, Türkiyə və Suriyada aysor kimi və arami, kərdani, maruni kimi də adlandırılmışlar.

0 points