Ayın qoxusu necədir?

Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Tədqiqatçılara görə Aydan barut qoxusu gəlir.

Ayda 12 insan yeriyib və bunların hamısıda Amerikalıdır. Kosmonavtlar Aydakı torpağın qara bənzədiyini, barıt qoxusu gəldiyini və dadınında çox pis olmadığını deyirlər. Bu torpağın tərkibində çoxlu meteor duşməsi nəticəsində silikon dioksid vardır. Bundan başqa dəmir, kalsium və maqnezium kimi minerallarda vardır.

Ay yerin tək təbii peykidir. Yer ilə Ay arasındakı məsafə mərkəzdən mərkəzə 384 403 km-dir. Ay insanların üzərində gəzdiyi tək səma cismidir.

Ay Yerin ətrafında 27 gün 7 saat 44 dəqiqəyə 1 dəfə fırlanmış olur.

0 points