Avstriyanın əhalisi hansı dildə danışır?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Avstriya əhalisinin təxminən 95.5%-i alman dilində danışır, bu dil Avstriyanın dövlət dilidir və təhsildə, nəşrlərdə, elanlarda, veb- saytlarda bu dildən istifadə olunur.

Avstriya almancası adlanan bu dil istər qrammatik tərkibinə, istərsə də söz tərkibinə və tələffüzünə görə Almaniyanın Bavariya vilayətinin və İsveçrənin almancası ilə oxşardr. Avstriya almancası istər leksikasına, qramatikasına və ifadə edilmə tərzinə görə Almaniya almancasından fərqlənir və Duden (Konrad Aleksandr Fridrix Duden - alman dilinin orfoqrafik lüğəti onun şərəfinə Duden adlandırılır) normativlərinə uyğun gəlmir.

0 points